Jednání zastupitelstva

Archiv jednání\n"); print("\n"); $vysledek=Pg_Exec($spojeni,"SELECT * FROM jednani ORDER BY rok,mesic,den ;"); if ($vysledek){ for ($i=0;$i\n"); } $cislo_jednani=0; print(""); } $cislo_jednani++; print(""); $last_rok=intval($zaznam["rok"]); $last_mesic=intval($zaznam["mesic"]); $last_den=intval($zaznam["den"]); $last_id=$zaznam["id"]; } if ($last_rok!=0){ print("\n"); } print("
".$zaznam["rok"]."".$cislo_jednani."
\n"); } if ($id!=0){ }else{ $id=$last_id; } $vysledek=Pg_Exec($spojeni,"SELECT * FROM jednani WHERE id='".strval($id)."' ;"); if ($vysledek){ for ($i=0;$iZasedání OZ Václavice ".$zaznam["den"].". ".$zaznam["mesic"].". ".$zaznam["rok"]."\n"); print($zaznam["text"]); } } Pg_Close($spojeni); } ?>

Zavřít okno