Úřední deska

 9. 9. 2010    
  Výzva k podání­ cenové nabídky na zakázku malého rozsahu­ 
Obnova veřejné zeleně ve Václavicích
   
 22. 7. 2010    
INFORMACE podle §27 zákona č.491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstvech obcí a změně některých zákonů.
   
 25. 5. 2010    
Svazek obcí Týnecko - závěrečný účet 2009
   
  Rozpočet  
Návrh rozpočtu 2009
Závěrečný účet hospodaření obce 2008
   
  30. 7. 2009    
  UPOZORNĚNÍ - svoz odpadu  
Oznamujeme Vám, že odvoz komunálního odpadu bude od 3.8.2009 probíhat vždy v pátek.
Současně zůstává v platnosti letní čtrnáctidenní svoz.

Platí pro Václavice, Vatěkov a Zbožnici
   
  30. 4. 2009    
  Informace o počtu a sídlech volebních okrsků  
   
  19. 3. 2009    
  Sdružení obcí KLID vydalo publikaci Dálnice D3 
link: http://www.d3klid.cz/BROZURA_D3.pdf

Sdružení obcí KLID vydalo publikaci Dálnice D3 z pohledu práva, historie, krajiny, životního prostředí a dopravní a ekonomické výhodnosti. Tato publikace si klade za cíl popsat a hodnotit z různých úhlů pohledu existující varianty trasování dálnice D3 ve Středočeském kraji, konkrétně tzv. Stabilizovanou variantu a variantu Promika 2008, a to ke stavu příprav na konci roku 2008. V desítky let přetřásaném záměru dálnice D3 tvoří všechny aspekty historického a právního vývoje tak hustý propletenec představ, konceptů, plánů, procesů, variant, kalkulací, usnesení i rozhodnutí předchozí usnesení měnící, že se v problematice vyzná málokdo. Toho samozřejmě využívají ti, kteří potřebují prezentovat zájmy jednotlivců a zájmových skupin jako zájmy veřejnosti. Proto se kolem dálnice D3 vytvořila spousta mýtů, které se léta tradují, byť jsou často od pravdy velmi daleko, ba někdy jsou i prokazatelně jejím opakem. Z těchto důvodů sdružení obcí KLID připravilo publikaci s texty, které se pokoušejí z různých pohledů a v jejich vzájemném propojení porovnat současné alternativní trasy středočeského úseku dálnice D3. Ukazují střet dvou pohledů na řešení konkrétního dopravního problému. V obecné rovině jde o střet dvou konceptů regionálního rozvoje, které se liší důrazem na principy udržitelnosti ve vztahu k dopravě a úspoře energií, ale i ve vztahu ke krajině, k rozvoji sídel a společnosti.
   
  26. 1. 2009    
  Výzva k podání nabídek na veřejnou podlimitní zakázku 
   
  2. 7. 2008    
  Studie alternativní trasy dálnice D3 v úseku Praha - Mezno 
1.7.2008 - Veřejný ochránce práv kritizuje salámovou metodu přípravy dálnice D3.
Veřejný ochránce práv Otakar Motejl se na základě žádosti sdružení obcí Klid vyjádřil k přípravě dálnice D3 ve Středočeském kraji. K přípravě stavby D3 uvedl: "V dané věci nemohu ponechat bez povšimnutí mnou opakovaně kritizovaný způsob tzv. "salámové metody" projednávání velkých infrastrukturních staveb. Nezbývá mi než kriticky poukázat na to, že ani v případě plánované výstavby dálnice D3 se orgány veřejné správy nevyvarovaly mnou vytýkaného projednávání stavby formou zmíněné metody, kdy jsou na sobě nezávisle činěny kroky pro uskutečnění jednotlivých úseků dálnice D3. Znovu proto musím apelovat na příslušné orgány, aby se do budoucna podobné praxe zdržely."

30.6.2008 - Studie alternativní trasy dálnice D3 v úseku Praha - Mezno.
Do rubriky Mapy plány jsme přidali novou mapu variant dálnice D3 ve Středočeském kraji vypracovanou společností Pudis. Najdete zde i její textový popis.

17.6.2008 - Fotoreportáž z Pouti krajinou která možná nebude.
V rubrice fotogalerie najdete novou reportáž z třetího ročníku Pouti krajinou která možná nebude, mapující okolí Jílového ohrožené stavbou dálnice D3.
 
   
  10. 7. 2007    

 

   Výměna ŘP verze pdf
   
  14. 4. 2007    

  Zadání a podmínky výběrového řízení na provozovatele restaurace Obecní dům ve Václavicích č.35 
 

1) Prohlídka provozovny 21.5.2007 od 10 hodin dopoledne.
2) Termín podání nabídek je do 31.5.2007 osobně nebo doporučeně na adresu Obecní úřad Václavice č.3, Benešov u Prahy 256 01.
3) Podmínky soutěže:
Účastník výběrového řízení nabídne cenu měsíčního nájmu, pokud je plátce , tak cenu včetně DPH, Obec Václavice není plátce DPH.Dále uvede reference svého působení a podnikatelských aktivit v oboru pohostinství.Provozovatel uvede a podrobně popíše svůj podnikatelský záměr na provoz restauračního zařízení Obecní dům, s tím, že vše uvedené bude pro něj do budoucna závazné pod sjednanou sankcí.Jedná se dále především o uvedení předpokládané provozní doby, nabízený sortiment a definovanou kvalitu podávaných nápojů a jídel.Kladně bude také hodnocen celodenní provoz kuchyně a doplnění sortimentu o čepování cenově dostupného nízkostupňového piva.Případně nabídne další možné nadstandartní služby.Provozovatel se zavazuje minimálně 1x ročně vymalovat veškeré prostory na svoje náklady.Zajistí řádný úklid svěřených prostor, včetně vstupní chodby a okolí.V letních měsících zajistí údržbu trávníků pravidelným sekáním, v zimě pak úklid sněhu v přístupu do budovy.O svěřený inventář bude řádně pečovat , se zvláštním důrazem na bezpečný provoz etážního otopného systémů a krbových kamen na dřevo.Z havarijních důvodů bude na OÚ Václavice uložena v zapečetěné obálce kopie všech klíčů od provozovaných prostor.Měsíční nájem bude vždy hrazen hotově nebo převodem k poslednímu dni v měsíci, nezaplacení nájmů může být důvodem k jednostrannému ukončení nájemního vztahu ze strany obce.Převod elektroměru zajistí nově vybraný nájemce.
Obec Václavice umožní provozovateli skladování dřeva v prostoru za budovou a také jedno parkovací místo pro obsluhu a zásobování.Před započetím provozu bude provedeno školení BOZP a PO , jehož absolvování potvrdí školený personál podpisem pod provedený záznam o školení.
4) Klíčem pro hodnocení nabídek jsou tyto body a kritéria:
     a) 1-5 = cena
     b) 1-5 = reference
     c) 1-3 = podnikatelský záměr
     d) 1-3=služby nadstandartní

Nejvyšší počet získaných bodů pak určuje vítěze výběrového řízení, maximální počet získaných bodů je tedy 16.

5) Nájemní smlouva je pak sepsána s platností na dobu 1 roku, na základě souhlasu zastupitelstva pak bude prodloužena na další rok, atd., vždy tedy k 1.7.
6) Sankce za nedodržení podmínek provozovatele uvedených v nabídce bude stanovena ve výši měsíčního nájmu za konkrétní měsíc a bude přímo vymahatelná.
7) Podání nabídek lze učinit osobně na Obecním úřadě ve Václavicích každé pondělí od 15-18 hodin nebo úterý od 17-19 hodin v zalepené obálce označené Restaurace Obecní dům.Nabídku lze také podat poštou v doporučeném dopise na adresu Obecního úřadu ve Václavicích.Každý uchazeč může podat jen jednu nabídku.
8) Posuzování nabídek a otevírání obálek bude provedeno na jednání zastupitelstva 4.června 2007 od 19 hodin na Obecním úřadě ve Václavicích postupně, v tom pořadí , jak byly doručeny.Uchazeči se mohou účastnit posuzování a vyhlášení vítěze soutěže.
9) Proti rozhodnutí zastupitelstva a výběru provozovatele se lze podat námitky pouze při vyhlášení výsledku, na další námitky a připomínky po tomto datumu nebude brán zřetel.
10) Zadání a podmínky soutěže najdete také na www.konopiste.com/vaclavice.cz u aktualit.

Obecní úřad Václavice, č.p.3, 256 01 Benešov u Prahy 14.4.2007

   
  29.1. 2007  

Kampaň na výměnu
řidičských průkazů

  www odkaz www.mdcr.cz
   
Výzva k výměně řidičských průkazů
Výměna ŘP 2007-2 verze pdf
   
   
  24. 11. 2006    

Stavbu D3 zbrzdí stavební uzávěry

Změna projektů spolyká miliardy korun

Benešovsko - Představitelé pěti obcí v regionu se rozhodli bránit svá území, zdraví svých občanů, jejich majetek a nedotčenou přírodu prostřednictvím stavebních uzávěr. Obce Tisem, Ješetice, Václavice, Libeř a nově od nadcházející neděle i Chrášťany podstatně omezily vedení dopravních staveb na svém území. Splnit podmínky dané ve stavebních uzávěrách nebude pro stavbaře jednoduché. Plánovaná dálnice D3, jejíž cena je již dnes odhadovaná na 80 miliard korun s termínem dokončení někdy po roce 2020, se tak prodraží o další miliardy a její výstavba se prodlouží o několik dalších let. K vybudování dálničního spojení sever - jih se Česká republika zavázala při vstupu do Evropské unie. Přijaté stavební uzávěry totiž stanoví, že dopravní stavby budou vedeny v tunelech pod povrchem země, v povrchových tunelech nebo v uzavřených tubusech. Stavby nesmí narušit krajinný ráz. Právník Michal Bernard z Ekologického právního servisu (EPS), který uvedené obce v této věci zastupuje, přiznal, že inspirací pro ně byl letošní nález brněnského Ústavního soudu v kauze moravské obce Pozlovice, jejímž představitelům se nelíbilo trasování vysokonapěťového elektrického vedení. "Ústavní soud potvrdil právo obcí hájit své zájmy, práva svých občanů a právo obce rozhodovat o využití svého území. To je zcela v souladu s ústavním právem obcí na samosprávu a s jejich povinností pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů", uvedl Michal Bernard. "Naše představa o rozvoji obce je zcela jiná, než nám vnucuje stát a Středočeský kraj. Zachovalá krajina, klid a čistý vzduch je pro nás hodnotou, kterou chceme chránit. Zároveň pro nás může znamenat ekonomický přínos z turistiky a přírodně orientované rekreace," řekl Milan Hruška, starosta obce Tisem. Podle místopředsedkyně Sdružení pro trvale udržitelný život Evy Tylové se chystají k obdobnému postupu i další obce v regionu. "Je nejvyšší čas znovu vrátit do hry variantu Promika, rychlostní silnici, která by spolu s obchvaty obcí kopírovala stávající silnici I/3. Její dostavba by daňové poplatníky přišla výrazně levněji. A hlavně by se po ní motoristé mohli svézt daleko dříve, než je tomu u kontroverzní varianty stabilizované, proti které se urputně brání obce Neveklovska a dolního Posázaví i nevládní organizace," vysvětlila Eva Tylová. "Dopravu z Voticka směrem na Prahu by vyřešila nadstandardní silnice první třídy, která by navíc do malebné krajiny Posázaví nepřivedla tisíce kamionů,", dodala Eva Tylová s tím, že stát a oba sousedící kraje drží obyvatele obcí, kde se nedá ani přejít přes silnici a lidé trpí hlukem i smogem, jako rukojmí a tvrdošíjně prosazují předraženou dálnici. Investor stavby, Ředitelství silnic a dálnic, se bude podle nedávného prohlášení pokoušet platné stavební uzávěry zrušit prostřednictvím středočeského Krajského úřadu. 
Ladislav Jerie 

   
  24. 10. 2006  

Volby do Senátu Parlamentu ČR

Volby do zastupitelstev obcí
Zápis výsledku voleb do zastupitelstva obce

Strana 1.
Strana 2.
Strana 3.
Strana 4.
Strana 5.
   
  24. 10. 2006  

Volby do Senátu Parlamentu ČR

Volby do zastupitelstev obcí
Zápis výsledku voleb do zastupitelstva obce

Strana 1.
Strana 2.
Strana 3.
Strana 4.
Strana 5.
   
2006 OR (rok=2006 AND mesic>6) ORDER BY rok DESC,mesic DESC,den DESC ; "); if ($vysledek){ for ($i=0;$i".$zaznam["den"].". ".$zaznam["mesic"].". ".$zaznam["rok"]."\n"); print($zaznam["text"]); } } Pg_Close($spojeni); } ?>

 

  5. 6. 2006  

Výsledky voleb konaných do PS Parlamentu ČR ve dnech 2.a 3.6.2006 ve volebním okrsku č.1 Obce Václavice

   

 

  15.3. 2006  

Opatření proti ptačí chřipce

Doporučení občanům - asanace
Opatření pro malochovy
 Doporučení občanům
   

 

".$zaznam["den"].". ".$zaznam["mesic"].". ".$zaznam["rok"]."\n"); print($zaznam["text"]); } } Pg_Close($spojeni); } ?>

 

  11.2. 2003  

Rozpočet na rok 2003

   
  17.12. 2002  

Schválení rozpočtového provizoria pro rok 2003, upřesnění bude provedeno začátkem roku 2003.

příjmy

výdaje

   
  23.9. 2002  

Pozvánka na veřejné zasedání Obecního zastupitelstva ve  Václavicích v pátek 27.9.2002 od 19.00 v zahrádkářské klubovně ve Václavicích.

   
  23.9. 2002  

Volby do obecního zastupitelstva ve Václavicích proběhnou ve dnech 1. a 2. listopadu.O přízeň voličů se budou ucházet hned tři volební sekupení.Losem bylo určeno následující pořadí:

1.
Sdružení nezávislých kandidátů "Občané Václavic za kanalizaci"
2.Politická strana "ODS" a konečně s číslem 
3.Sdružení nezávislých kandidátů "Víme jak dál"

    
  23.9. 2002  

V sobotu za slunečného počasí proběhla hladce cyklistická happennigová akce Den D3 kde 30 účastníků soutěže postupně vyrazilo  krátce po půl dvanácté z Jílovského náměstí směrem na Žampach,po převezení pramicí na druhý břeh dále na Hostěradice, Lešany, Netvořice do cíle cesty do Václavic. Cyklotrasa tak kopírovala navrženou trasu dálnice D3 a cílem akce bylo,aby si každý po projetí Posázavím mohl udělat vlastní názor na dopad realizace dálnice D3 v uvažované trase vedoucí rekreačními oblastmi mezi Jílovým a Václavicemi. Start proběhl pod záštitou starostky Jílového, mezi účasníky byli vzláště srdečně přivítány dvě dámy, senátorka Ing.Rognerová a náměstkyně min. životního prostředí ČR Ing.Tylová.Po dojezdu do Václavic na fotbalové hřiště předal starosta Václavic  p.Jaroslav Šindelář  absolutním vítězům Jaroslavu Jechovi ml. a  Tomáši Kadlecovi první cenu "Pohár starosty Václavic" ,dále bylo rozdáno 20 cen ve formě triček s logem soutěže a každý z účastníků obdržel diplom a věcnou cenu v podobě opékané klobásy.Celá akce byla dokumentována a můžete si tyto fotky prohlédnou či stáhnout na adrese ftp.compro.cz/pub/d3 Na večeři se zbytek účastníků závodu přesunul do místní restaurace Obecní dům,kde jsem si měli možnost vyměnit názory k problematice životního prostředí,dopravy,územního plánování...Vše pak skončilo dobrou zábavou za doprovodu kytar.(kol) 

    
  3.9. 2002  

Volby do obecního zastupitelstva se konají ve dnech 1. a 2.listopadu 2002 ve Václavicích v prostorách klubovny.Počet zastupitelů na další volební období je stanoven 9.To je také maximální počet hlasů,které může volič vybrat.V opačném případě je volební lístek neplatný

    
  2.7. 2002  

Volby 2002 - výsledky

Kandidující strana

Platné hlasy

% plat. hlasů

3

Česká strana sociálně demokratická

1 440 279

30.20

22